Portalul prezinta informatii complete despre societatile acreditate sa ofere consultanta si prestari servicii de specialitate in domeniul securitatii si sanatatii in munca (SSM / PROTECTIA MUNCII), in conformitate cu legea 319/2006, normele metodologice HG 1425/2006 si a intregii legislatii in vigoare. Contactati firmele din zona dumneavoastra pentru intocmirea dosarului SSM si pentru a beneficia de reprezentarea companiei in relatiile cu organele abilitate ITM, in eventualitatea controalelor tematice.

Dosar Protectia muncii S.S.M.

Dosar Protectia muncii S.S.M. Dosar Protectia muncii S.S.M. : 0723 367 691 1. Identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si imbonlavire profesionala 2. Elaborarea Planului de Prevenire si Protectie bazat pe evaluarea riscurilor (PPP) 3. Stabilirea si elaborarea tematicilor de instruire pe categorii de personal 4. Elaborarea instructiunilor proprii de securitate si santate in munca (IPSSM) 5. Intocmirea fiselor de instruire individuala in domeniul securitatii si sanatatii in munca 6. Emiterea deciziilor pe linie de SSM 7. Instruirea introductiv generala la angajare in domeniul SSM (securitate si sanatate in munca): 8. Elaborarea normativului de acordare a echipamentului individual de protectie (EIP) 9. Intocmirea registrului de evidenta a accidentrelor de munca 10. Cercetarea accidentelor de munca cu incapacitate temporara de munca si intocmirea dosarului si inaintarea catre organele competente (ITM, etc.) 11. Infiintarea CSSM (comitetul de securitate si sanatate in munca) se infiinteaza in mod obligatoriu in cazul societatilor care depasesc 50 de salariati 12. Reprezentare in caz de control
0723 367 691

© 2019 Copyright by ssm-romania.ro