Nume:
Servicii SSM Campeni
E-mail:
gheorghe.mircescu@yahoo.com
Telefon:
0757.464.846
Adresa:
Sediul: Alba Iulia, Str. Vasile Alecsandri, Nr. 2

Servicii SSM Campeni
SSM - Securitate si Sanatate in Munca

SSM - Securitate si Sanatate in Munca

Detalii

   Pentru a veni in sprijinul persoanelor care conduc societati comerciale sau institutii publice si doresc sa implementeze sisteme moderne de management, care sa constituie o baza solida pentru cresterea performantelor organizatiei, GENERAL SECURITY SERVICES ofera servicii de consultanta in domeniile SSM-PSI-SU. Siguranta lucratorilor pe timpul desfasurarii sarcinilor de serviciu a devenit o prioritate pentru firmele angajatoare, acestea alegand tot mai des externalizarea acestor servicii. La prima vedere, realizarea masurilor de prevenire si protectie reprezinta o cheltuiala, insa potrivit parerilor specialistilor din domeniul culturii organizationale, investitia in siguranta lucratorilor contribuie pe termen lung, la cresterea profitului entitatii respective.
   Un manager de succes stie ca masurile care asigura securitatea lucratorilor trebuie implementate, nu neaparat din teama sanctiunilor ce pot fi aplicate de institutiile cu drept de control, ci pentru ca acest lucru reprezinta, in realitate, o investitie.

 

Contactati-ne pentru mai multe informatii, dar si pentru a solicita oferta noastra:
0757.464.846
gheorghe.mircescu@yahoo.com

 

Servicii

Oferim servicii complete SSM conform H.G. 1425/2006:

 

1. Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;

2. Elaborarea, indeplinirea, monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;

3. Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzarea acestora in intreprindere si/sau unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator;

4. Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;

5. Verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca stabilite prin fisa postului;

6. Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

7. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, in scris, a periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea insusirii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;

8. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;

9. Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;

10. Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107;

11. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;

12. Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;

13. Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;

14. Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;

15. Monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;

16. Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;

17. Efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora;

18. Intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;

19. Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

20. Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

21. Urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006;

22. Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;

23. Intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;

24. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si/sau unitate, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;

25. Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;

26. Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;

27. Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;

28. Urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;

29. Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii obligatiilor si atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

30. Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;

31. Intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.

32. Evidenta echipamentelor, zonarea corespunzatoare, asigurarea/urmarirea ca verificarile si/sau incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate la timp si de catre persoane competente ori alte activitati necesare, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;

33. Alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca.

 

 

PSI - SU

-instrirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor;
-elaborarea de instructiuni proprii pentru aplicarea reglementarilor referitoare la situatiile de urgenta;
-propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul situatiilor de urgenta ce revin lucratorilor;
-intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic;
-intocmirea necesarului de dotare cu mijloace PSI;
-elaborarea si actualizarea planurilor de evacuare si a planurilor de interventie in caz de incendiu;
-informarea angajatorului despre deficientele constatate ca urmare a controalelor efectuate;
-alte activitati ce vizeaza imbunatatirea conditiilor de punere in aplicare a reglementarilor ce privesc situatiile de urgenta.

 

 

COORDONARE SSM PENTRU SANTIERE TEMPORARE SI MOBILE
Desfasuram activitatea de coordonare de securitatea muncii conform HG 300/2006, pentru santierele temporare si mobile:
- elaborarea Planului general de Scuritate si Sanatate in munca al santierului
- elaborarea Planului propriu de Securitate si Sanatate in munca al subantreprenorilor si prestatorilor
- elaborarea Declaratiei prealabile
- elaborarea Registrului de coordonare
- elaborarea  Dosarului de interventii ulterioare

   Activitati specifice Coordonatorului in materie  de Securitate si Sanatate in Munca:
- coordonarea aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru
- coordonarea punerii în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respectă principiile prevăzute la art. 56, într-un mod coerent şi responsabil, şi aplică planul de securitate şi sănătate prevăzut la art. 54 lit. b);
- actualizarea planului de securitate şi sănătate prevăzut la art. 54 lit. b) şi ale dosarului de intervenţii ulterioare prevăzut la art. 54 lit. c), în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite;
- organizarea cooperarii între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi;
- coordonarea activităţilor care urmăresc aplicarea corectă a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii;
- elaborarea măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe şantier;
- stabilirea, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul,a  măsurilor generale aplicabile şantierului;
- evaluarea tuturor interferenţele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea acestuia;
- stabilirea, împreună cu antreprenorul,  a obligaţiilor privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier;
- efectuarea de  vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, pentru redactarea planul propriu de securitate şi sănătate in munca;
- avizarea planurilor de securitate şi sănătate in munca elaborate de antreprenori şi modificările acestora.

 

 

© 2019 Copyright by ssm-romania.ro