Nume:
LEVITIM S.S.M. AG - SSM&PSI ARGES
E-mail:
levitimssmag@yahoo.com
Telefon:
0765.882.314

LEVITIM S.S.M. AG - SSM&PSI ARGES
SSM - Securitate si Sanatate in Munca

SSM - Securitate si Sanatate in Munca

Detalii

   Suntem furnizori de servicii SSM si PSI atat in Judetul Arges, cat si in restul tarii. Partenerii nostri sunt firme ce doresc un mediu de munca sigur, conform normelor de sanatate si securitate in munca. Contractand un serviciu extern SSM si PSI, asigurati protectia angajatului si eficientizati procesul de munca.

   Securitatea si sanatatea in munca reprezinta in prezent unul dintre domeniile cele mai importante si mai dezvoltate ale politicii Uniunii Europene referitoare la ocuparea fortei de munca si afaceri sociale.

   Acest domeniu este parte integranta a conceperii organizarii si desfasurarii proceselor de munca si are rolul de a preveni disfunctiile din cadrul sistemului de munca astfel incat acesta sa se desfasoare in conditii de maxima eficienta.

   Scopul final al activitatii de securitate si sanatate in munca este protejarea vietii, integritatii si sanatatii lucratorilor impotriva riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala care pot aparea la locul de munca.

   Angajatorul are obligatia generala de a asigura starea de securitate si de a proteja sanatatea angajatilor.

 

Pentru informatii si consultanta, va rugam sa ne contactati:

0765.882.314

levitimssmag@yahoo.com

 

Servicii

   Documentatie, instructaj si consultanta SSM PSI

 • Efectuarea instruirii introductiv generale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

 • Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie.

 • Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca

 • Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

 • Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca

 • Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor

 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca

 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii

 • Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent

 • Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific

 • Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca

 • Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor.

 • Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta

 • Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locurile de munca

 • Intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de HG, emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din legea nr. 319/2006

 • Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din societate

 • Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108 - 142

 • Intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108 - 142 din normele metodologice ale legii nr. 319/2006.

 • Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din societate

 • Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor

 • Colaborarea cu lucratorii din societate in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie.

 • Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori

 • Urmarirea actualizarii planului de avertizare a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare.

 • Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul SSM

 • Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari servicii cu alti angajatori

 • Intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.

   Comercializare echipamente de protectie si echipamente de prima interventie

   Principalele mijloace de interventie in caz de incendiu sunt stingatoarele. Corecta lor alegere si amplasare, deprinderea utilizarii lor de catre personalul ce lucreaza in apropierea lor, devin de mare importanta pentru limitarea si stingerea inca din faza incipienta a unor incendii care, altfel, pot aduce daune imense. Stingatoarele sunt utilizate, in modul cel mai eficace, atunci cand sunt amplasate la indemana, in numar suficient, avand capacitatea de stingere corespunzatoare cantitatii si naturii materialelor combustibile existente i spatiul protejat si sunt folosite de persoane familiarizate cu punerea lor in functiune.

   Stingatoarele sunt dispozitive de stingere, actionate manual, care contin o substanta care poate fi refulata si dirijata asupra unui focar de ardere, sub efectul presiunii create in interiorul lor.

 

   Intocmire proiect autorizatie de securitate la incendiu (Intocmim documentatia ceruta pentru autorizatie pompieri / aviz ISU cu depunerea dosarului de securitate la incendiu)

 • Intocmirea scenariului de securitate la incendiu

 • Proiectarea de arhitectura cu implementarea masurilor de securitate la incendiu

 • Proiectarea instalatiilor de securitate la incendiu necesare

 • Intocmirea documentatiei pentru aviz de securitate la incendiu

 • Realizarea proiectului tehnic si a documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire

 • Verificarea documentatiilor de verificatori atestati pentru specialitatile necesare

 

   Intocmire proiect instalatii de specialitate securitate la incendiu:

 1. Întocmirea documentaţiei tehnice Scenariu de securitate la incendiu pentru obţinerea Avizelor/Autorizaţiilor de securitate la incendiu; se asigură complementar întocmirea Referatului de verificare sau Raportul de expertiză, funcţie de situaţia impusă.

 2. Întocmirea documentaţiei tehnice Plan de intervenţie în caz de incendiu.

 3. Întocmire Planuri de evacuare în caz de incendiu.

 4. Întocmire documentaţii tehnice Identificarea şi evaluarea riscului de incendiu; procedura este obligatorie, valabilă fără avizul I.S.U., solicitată exclusiv de unele companii de asigurări şi audit din România, Europa sau S.U.A.

 5. Întocmire relevee de construcţii şi instalaţii alimentare cu apă incendiu şi semnalizare incendiu existente, anexe documentaţiilor tehnice.

 6. Întocmire proiecte pentru instalaţii de semnalizare incendiu; se asigură complementar şi colaborarea directă cu firme de specialitate, atestate pentru execuţie.

 7. Întocmire proiecte pentru instalaţii de limitare şi stingere incendiu; se asigură complementar şi colaborarea directă cu firme de specialitate, atestate pentru execuţie.

 8. Întocmire proiecte pentru instalaţii şi sisteme de evacuare fum şi gaze fierbinţi.

 9. Consultanţă tehnică pentru:

  • măsuri de securitate la incendiu;

  • stabilirea nivelului de risc de incendiu pentru construcţii/instalaţii existente;

  • nivelul de echipare şi dotare cu mijloace de intervenţie la construcţii/instalaţii existente.

 

 

   Verificari PRAM

Va putem oferi acest serviciu dispunind de oameni cu calificare si experienta PRAM, cu dotare de aparatura de testare conforma cu legislatia actuala.

 • Verificari profilactice PRAM  -  rezistenta de dispersie prize de pamant

 • Verificari PRAM pentru continuitati:  racord centura priza de pamant, motoare si tablouri electrice

 • Verificari PRAM materiale electroizolante: manusi, cizme, covor electroizolant

 • Eliberari Buletine de Verificare

 • Masuratori si verificari in vederea PIF a instalatiilor electrice, deincalzire, ventilatie si climatizare

Un buletin PRAM certifica verificarea prizelor de impamantare si paratrasnetelor si are ca scop:

   Prevenirea electrocutarii personalului care utilizeaza instalatia electrica si echipamentul de lucru;

   Prevenirea incendierii cladirilor si prevenirea distrugerii aparaturii electrice si electronice; De exemplu: maternitati, fabrici ce utilizeaza benzina/motorina etc.

   Verificare continuitatii nulului de protectie.

   Buletinele PRAM  sunt necesare la controalele efectuate de Protectia Muncii, Protectia Consumatorului si Pompieri.

   Verificarea si masurarea se efectueaza conform STAS 12604/4. Verificarea PRAM reprezinta masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de pamantare si paratrasnetului cu aparat special pentru acest scop. Aparatul este verificat periodic de metrologie autorizata. Periodicitatea verificarii PRAM este prevazuta de doua ori pe an (o data pe timp uscat si o data pe timp umed).

   Verificarea Periodica a Instalatiilor Electrice trebuie executata la intervalele de timp prevazute in normativele tehnice ce reglementeaza domeniul instalatiilor electrice executate in cladiri, iar prin aceasta putem evita situatii neplacute cum ar fi de exemplu: incendii, electrocutari, deconectari in alimentarea cu energie.

   Verificarea periodica a instalatiilor electrice este necesara, deoarece toate instalatiile se deterioreaza din cauza unui numar de factori cum ar fi incarcare excesiva a circuitelor, uzura echipamentelor, coroziune , imbatranirea izolatiilor.

   In consecinta legislatia prevede ca instalatiile electrice trebuie sa fie mentinute intr-o stare corespunzatoare de siguranta, iar pentru aceasta ele trebuie sa fie inspectate si testate periodic.

   Aceste verificari cuprind o serie de masuratori cum sunt: rezistenta de izolatie, impedanta de bucla, curentul de scurt circuit, rezistenta de dispersie a prizelor de pamant, continuitatea centurii de impamantare, verificarea aparatelor de protectie inclusiv a disjunctoarelor diferentiale.

   In urma analizarii acestor masuratori se emit Rapoartele de incercari pentru instalatia verificata, rapoarte  care certifica starea instalatiilor si echipamentelor electrice.

   Toate acestea sunt executate de personal cu indelungata experienta in domeniu si care dispune de o dotare de ultima generatie conforma cu standardele si normativele in vigoare.

 

 

   Servicii RSVTI (Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor)

   Ca Operator RSVTI principala noastră grijă este siguranţa utilizatorilor, precum şi asigurarea beneficiarului ca instalaţiile şi, în principal, elementele lor de siguranţa funcţionează în condiţii de maximă siguranţă.

   Oferim servicii de supraveghere şi verificare tehnică a instalaţiilor pentru persoanele juridice deţinătoare de instalaţii din domeniul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), şi asigurarea funcţionării acestor instalaţii în condiţii maxime de siguranţă.

    Autorizări de funcţionare
    Control periodic
    Dare în exploatare
    Supravegherea tuturor instalaţiilor
    Instruire personal, reexaminare anuală, instructaj specialitate

Printre sarcinile specifice activităţii de supraveghere şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI):

    Identificarea şi inregistrarea la ISCIR a echipamentelor din domeniul ISCIR deţinute de persoanele juridice
    Asigurarea exploatării corecte şi legale a acestora, în conformitate cu dispoziţiile prescripţiilor tehnice, colecţia ISCIR
    Informarea beneficiarului, în scris, despre orice problemă sau defecţiune apărută la instalaţiile pe care acesta le deţine
    Informarea beneficiarului despre apropierea termenelor legale pentru efectuarea autorizărilor la instalaţiile pe care acesta le deţine

 

© 2019 Copyright by ssm-romania.ro