Nume:
PR DINAMIC & REPUTATIE SRL
E-mail:
contact@prdinamic.com
Telefon:
0720.434.966
Website:
https://www.prdinamic.com/
Adresa:
Calea Clujului 280, Oradea

PR DINAMIC & REPUTATIE SRL
SSM - Securitate si Sanatate in Munca

SSM - Securitate si Sanatate in Munca

Detalii

   Suntem furnizori de servicii SSM si PSI atat in Judetul Bihor, cat si in restul tarii. Partenerii nostri sunt firme ce doresc un mediu de munca sigur, conform normelor de sanatate si securitate in munca. Contractand un serviciu extern SSM si PSI, asigurasi protectia angajatului si eficientizati procesul de munca.

   Protectia muncii cuprinde totalitatea masurilor si actiunilor ce au ca scop prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii, securitatea lucratorilor. Aceste masuri includ informarea, consultarea, instruirea si protejarea lucratorilor sau a reprezentantilor lor.

   Angajatorul are obligatia de a asigura angajatilor conditiile prevazute de legea privind protectia si securitatea in munca, in caz contrar el fiind sanctionat cu amenda. In acelasi timp, si angajatii au datoria de a respecta normele.

   Securitatea si sanatatea in munca reprezinta in prezent unul dintre domeniile cele mai importante si mai dezvoltate ale politicii Uniunii Europene referitoare la ocuparea fortei de munca si afaceri sociale.

   Acest domeniu este parte integranta a conceperii organizarii si desfasurarii proceselor de munca si are rolul ca prin masuri si mijloace specifice sa previna disfunctiile din cadrul sistemului de munca astfel incat acesta sa se desfasoare in conditii de maxima eficienta.

   Scopul final al activitatii de securitate si sanatate in munca este protejarea vietii, integritatii si sanatatii lucratorilor impotriva riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala care pot aparea la locul de munca.

 

 

Servicii

Siguranta in munca si Gestionarea urgentelor

 

 • - oferim consultanta de specialitate 24/7

 • - reprezentam societatea la controalele Inspectoratelor Teritoriale de Munca

 • - elaboram si actualizam intreaga documentatie necesara defasurarii activitatii de prevenire si protectie din cadrul societatii

 • - informarea angajatorului asupra deficientelor constatate in urma auditarii si propunerea de masuri de prevenire si protectie

 • - Identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si imbonlavire profesionala

 • - elaboraram Planului de Prevenire si Protectie bazat pe evaluarea riscurilor (PPP)

 • - stabilim si elaboraram tematicile de instruire pe categorii de personal

 • - elaborarea instructiunilor proprii de securitate si santate in munca (IPSSM)

 • - intocmirea fiselor de instruire individuala in domeniul securitatii si sanatatii in munca

 • - emiterea deciziilor pe linie de SSM cu privire la conducatorul locului de munca, acordarea primului ajutor,  reprezentantul salariatilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, mentinerea starii de sanatate a salariatilor in caz de temperaturi extreme,  evidentierea zonelor cu risc ridicat si specific si a zonelor cu pericol grav si iminent

 • - instruirea introductiv generala

 • - instruirea la locul de munca

 • - instruirea periodica

 • - instruirea periodica suplimentara (reinstruire)

 • - elaborarea normativului de acordare a echipamentului individual de protectie (EIP) atunci cand este cazul

 • - elaborarea normativului de acordare a msterialelor igienico-sanitare

 • - elaborarea fiselor de acordare a echipamentului individual de protectie

 • - elaboram registrele de evidenta a accidentelor de munca

 • - testarea introductiv generala a salariatilor

 • - testarea anuala de verficare a cunostintelor salariatilor

 • - consultanta in vederea obtinerii autorizatiei de functionare d.p.d.v. al SSM (Lg. 359/2004)

 • - cercetarea si solutionarea accidentelor de munca

 • - stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

 • - autorizarea interna a exercitarii meseriilor si profesiilor prevazute in legislatia specifica

 • - intocmirea registrului de evidenta a echipamentelor de munca

 

   Obiectivul  pregătirii pentru situațiile de urgență este asigurarea faptului că există capabilități adecvate la nivelul titularului de autorizație, la nivel local, regional și național necesar implementarii masurilor de protecție în cazul situațiilor de urgență în vederea diminuării consecințelor, salvării de vieți omenești, protejării populației, proprietății și mediului înconjurător. Acesta face referire la un set integrat de elemente de infrastructură care include dar nu se limitează la:

a)autoritate și responsabilități;

b)organizare și personal;

c)coordonare;

d)planuri și proceduri;

e)instrumente, echipamente și spații amenajate;

f)pregătire și exerciții;

g)sistem de management.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne contactati:

0720.434.966

contact@prdinamic.com

 

 

© 2019 Copyright by ssm-romania.ro