Nume:
SSM SUPPORT SRL
E-mail:
ssmsuport@gmail.com
Telefon:
0740.052.797
Telefon 2:
0745.955.004
Adresa:
Str. Primaverii, Nr. 22, Scara C, Etaj 2, Apartament 8, Botosani

SSM SUPPORT SRL
SSM - Securitate si Sanatate in Munca

SSM - Securitate si Sanatate in Munca

Detalii

   Firma noastră este abilitată de ITM Botosani pentru a presta servicii de prevenire și protecție pentru toate domeniile de activitate, iar principala noastră sarcina constă în a reduce riscurile de accidentare la care sunt expuși salariații dumneavoastră.

   Prin experții noștri cu o vastă experiență în acest domeniu, va propunem o colaborare de lungă durata în care să va punem la dispoziție cunoștințele și abilitățile dobândite în tot acest timp în care principala grijă a noastra a fost siguranata locurilor de muncă.

 

Servicii

Servicii SSM

 

 • - reprezentarea companiei la ședințele de control
 • - consultanță privind realizarea măsurilor propuse în urmă controalelor
 • - întocmirea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă
 • - întocmirea evaluărilor de risc pentru fiecare post de lucru
 • - semnalizarea zonelor de risc
 • - instruiri/ informări și consultări atât ale salariaților cât și a reprezentanților acestora dar și ai angajatorului
 • - întocmirea planului de prevenire și protecție
 • - întocmirea tematicilor de instruiri periodice
 • - testele anuale de verificare
 • - cercetarea accidentelor de muncă
 • - consultanță cu privire la dotarea unității cu materialele necesare unei activități cât mai sigure: echipament individual de protecție, echipament individual de lucru, măsuri prim-ajutor
 • - propuneri tehnice și organizatorice în urmă vizitelor la punctele de lucru
 • - întocmire programe de audit intern
 • - organizări ale Comitetului de Securitate și Sănătate în muncă la unitățile cu mai mult de 50 de salariați

 

Servicii PSI 

 

 • - organizarea apărării împotriva incendiilor
 • - întocmirea fișei obiectivului
 • - întocmirea planurilor de evacuare
 • - tematici de instruire a salariaților pe linia de apărare împotriva incendiilor
 • - semnalizarea sensurilor de evacuare
 • - consultanță în vederea aprovizionării cu stingătoare/ hidranți/ bile decorative stingere incendii/ sprinklere
 • - exerciții practice de evacuare
 • - modul de utilizarea al stingătoarelor
 • - modul de alarmare în cazul unei situații de urgență
 • - testarea anuală a salariaților și verificarea cunoștințelor acestora
 • - necesarul de echipamente PSI

 

 

De asemenea, oferim urmatoarele servicii specializate:

 

 1.    1. Efectuarea instruirii introductiv generale în domeniul securității și sănătății în muncă
 2.    2. Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie
 3.    3. Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţînând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru
 4.    4. Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului
 5.    5. Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă (executant, sarcina de muncă, mijloace de muncă, echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru ) și stabilirea măsurilor tehnice, organizatorice și sanitare specifice
 6.    6. Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 7.    7. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite
 8.    8. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii
 9.    9. Asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006 şi asigurarea că toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui.
 10.    10. Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006
 11.    11. Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă
 12.    12. Evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor
 13.    13. Verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă
 14.    14. Informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locurile de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie
 15.    15. Întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de HG, emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din legea nr. 319/2006, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile
 16.    16. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din societate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin (1) lit. d) din legea nr. 319/2006
 17.    17. Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor
 18.    18. Colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor din societate, medicul de medicină muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie
 19.    19. Colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă
 20.    20. Urmărirea actualizării planului de avertizare a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare
 21.    21. Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi

© 2019 Copyright by ssm-romania.ro