Nume:
PROFIMAR EXPERT SRL
E-mail:
profimarexpert@yahoo.com
Telefon:
0745.997.952
Fax:
0268-546.187
Adresa:
Brasov, Str. Constantin Brancoveanu, Nr. 15 / Str. Branduselor nr. 74, Etaj 5, Birou 22

PROFIMAR EXPERT SRL
SSM - Securitate si Sanatate in Munca

SSM - Securitate si Sanatate in Munca

Detalii

   Experienta acumulata de echipa noastra doveste ca suntem partenerul de incredere care garanteaza pentru calitatea serviciilor. Fie că este vorba de SSM, PSI sau medicina muncii, prin PROFIMAR EXPERT SRL aveti acces la servicii complete.

   Securitatea si sanatatea in munca reprezinta in prezent unul dintre domeniile cele mai importante si mai dezvoltate ale politicii Uniunii Europene referitoare la ocuparea fortei de munca si afaceri sociale.

   Acest domeniu este parte integranta a conceperii organizarii si desfasurarii proceselor de munca si are rolul ca prin masuri si mijloace specifice sa previna disfunctiile din cadrul sistemului de munca astfel incat acesta sa se desfasoare in conditii de maxima eficienta.

   Scopul final al activitatii de securitate si sanatate in munca este protejarea vietii, integritatii si sanatatii lucratorilor impotriva riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala care pot aparea la locul de munca.

   Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala trebuie sa fie structurata astfel incat sa permita angajatilor si persoanelor care raspund de protectia muncii:

 • - sa identifice pericole existente si sa evalueze riscurile asociate acestor pericole, in vederea stabilirii masurilor destinate protejarii sanatatii si asigurarii securitatii angajatilor, in conformitate cu prescriptiile legale;

 • - sa evalueze riscurile in scopul selectarii optime, in cunostinta de cauza, a echipamentelor, substantelor sau preparatelor chimice utilizate, precum si a amenajarii si a organizarii locurilor de munca;

 • - sa verifice daca masurile adoptate sunt adecvate;

 • - sa stabileasca atat prioritatile de actiune, cat si oportunitatea de a lua masuri suplimentare, ca urmare a analizarii concluziilor evaluarii riscurilor;

 • - sa confirme angajatorilor, autoritatilor competente, angajatilor si/sau reprezentantilor acestora ca toti factorii relevanti, legati de procesul de munca, au fost luati in considerare;

 • - sa vegheze ca masurile de prevenire si protectie, considerate necesare si adoptate in baza evaluarii riscurilor, sa contribuie efectiv la ameliorarea starii de securitate si sanatate in munca.

 

 

Servicii

Servicii SSM

 

   Securitatea si Sanatatea in munca reprezinta un ansamblu de activitați având ca scop asigurarea conditiilor optime în desfașurarea procesului de munca, apararea sanatatii, integritații corporale si vieții lucratorilor si a altor persoane angrenate in procesul de munca.

 • - oferim consultanta de specialitate 24/7

 • - elaboram si actualizam intreaga documentatie necesara defasurarii activitatii de prevenire si protectie din cadrul societatii

 • - informarea angajatorului asupra deficientelor constatate in urma auditarii si propunerea de masuri de prevenire si protectie

 • - Identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si imbonlavire profesionala

 • - elaboraram Planului de Prevenire si Protectie bazat pe evaluarea riscurilor (PPP)

 • - stabilim si elaboraram tematicile de instruire pe categorii de personal

 • - elaborarea instructiunilor proprii de securitate si santate in munca (IPSSM)

 • - intocmirea fiselor de instruire individuala in domeniul securitatii si sanatatii in munca

 • - emiterea deciziilor pe linie de SSM cu privire la conducatorul locului de munca, acordarea primului ajutor,  reprezentantul salariatilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, mentinerea starii de sanatate a salariatilor in caz de temperaturi extreme,  evidentierea zonelor cu risc ridicat si specific si a zonelor cu pericol grav si iminent

 • -  instruirea introductiv generala

 • - instruirea la locul de munca

 • - instruirea periodica

 • - instruirea periodica suplimentara (reinstruire)

 • - elaborarea normativului de acordare a echipamentului individual de protectie (EIP) atunci cand este cazul

 • - elaborarea normativului de acordare a msterialelor igienico-sanitare

 • - elaborarea fiselor de acordare a echipamentului individual de protectie

 • - elaboram registrele de evidenta a accidentelor de munca

 • - testarea introductiv generala a salariatilor

 • - testarea anuala de verficare a cunostintelor salariatilor

 • - consultanta in vederea obtinerii autorizatiei de functionare d.p.d.v. al SSM (Lg. 359/2004)

 • - cercetarea si solutionarea accidentelor de munca

 • - stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

 • - autorizarea interna a exercitarii meseriilor si profesiilor prevazute in legislatia specifica

 • - intocmirea registrului de evidenta a echipamentelor de munca

 • - infiintarea CSSM (comitetul de securitate si sanatate in munca) in cazul societatilor care depasesc 50 de salariati

Servicii SU

 

   Siuatiile de urgenta (SU) sunt reprezentate de evenimentele exceptionale care ameninta viata si sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator. In aceste situatii este necesar sa se adopte actiuni si masuri de urgenta pentru oprirea sau atenuarea incidentelor. Fortele si unitatile de urgenta trebuie sa fie prezente si trebuie asigurata alocarea de resurse suplimentare. In categoria de evenimente exceptionale intra incendii, cutremure, inundatii, explozii, prabusiri si alte calamitati naturale. Pe langa evenimentele care se produc natural avem si evenimentele publice de amploare. Printre serviciile SU se enumera: furnizarea si intocmirea planului de evacuare, dotarea spatiilor cu stingatoare de incendiu, efectuarea si supervizarea exercitiilor de evacuare, inclusiv la institutii de invatamant si altele.

   Fiecare companie sau firma are datoria sa acorde echipament de protectie, echipament de lucru, materiale igienico-sanitare si echipamente tehnice pentru angajatii si participantii la procesul de munca. Noi va oferim servicii protectia muncii complete pentru ca angajatii dumneavoastra sa fie in siguranta!

 

Servicii PSI

 

   Cine este responsabil pentru modul de organizare a interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca?
   Administratorul sau conducatorul institutiei, dupa caz, este obligat sa stabileasca modul in care se organizeaza interventia de stingere a incendiilor la locul de munca.

 • - intocmirea Regulamentului de ordine interioara cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor

 • - efectuarea instructajului si intocmirea fiselor individuale de instructaj referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor

 • - elaborarea de instructiuni specifice fiecarui loc de munca cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor

 • - intocmirea planului de evacuare / actiune in caz de incendiu / forta majora

 • - intocmirea planului de interventie conform legislatiei in vigoare

 • - reprezentare la controlul organelor abilitate pe linie de PSI

 • - intocmirea scenariului de siguranta la foc

 • - intocmirea planului de interventie pentru stingerea incendiilor

 • - intocmirea planurilor de evacuare in caz de incendiu

 • - intocmirea planurilor de depozitare a marfurilor acolo unde este cazul

 • - instructiuni specifice de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) pentru fiecare loc de munca

 • - tematica anuala pentru toate fazele de instruire

 • - intocmire fisele individuale de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.)

 • - instructaj cu privire la folosirea stingatoarelor si a altor mijloace de stingere a incendiilor

 • - exercitii de evacuare in caz de incendiu sau cutremur

 

Medicina Muncii

 

   Medicina muncii este specialitatea medicală care studiază relația om-muncă, adaptarea omului la muncă și adaptarea muncii la persoana care o efectuează. Este o specialitate medicala extrem de vastă, de relație, care înglobează cunoștințe din toate celelalte specialități medicale.

 • - să posede pe lângă cunoștințe medicale și științifice solide, bune capacități de comunicare și relaționare

 • - să cunoască procesele tehnologice și operațiunile îndeplinite de către muncitori, să fie familiarizat cu proprietățile toxice ale materialelor folosite, precum și cu toate riscurile asociate locului respectiv de muncă

 • - să determine aptitudinea fizică și emoțională a unui angajat pentru locul său de muncă

 • - să ofere consiliere angajatorului în vederea prevenției bolilor legate de locul de muncă, să le diagnosticheze la timp și să le semnalizeze organelor competente atunci când acestea apar

 • să posede o bună cunoaștere a legislației în vigoare în domeniul sănătății și securității în muncă, a metodelor și regulilor de protecție a muncii

 • - să respecte confidențialitatea relației medic/pacient, etica profesională și legislația în domeniu

 • - să înțeleagă atât problemele angajatorului, cât și cele ale muncitorilor

 

 

Galerie foto

PROFIMAR EXPERT SRL
PROFIMAR EXPERT SRL
PROFIMAR EXPERT SRL
PROFIMAR EXPERT SRL

© 2019 Copyright by ssm-romania.ro