Nume:
IC PROTECT CONSULT S.R.L.
Telefon:
0740.926.725
Telefon 2:
0746.531.022
Telefon 3:
0364.133.553
Fax:
0364.133.553
Website:
http://icprotectconsult.ro/ro/
Adresa:
Cluj-Napoca, Str. Nicolae Titulescu nr 117, Sc. 5, ap. 41

IC PROTECT CONSULT S.R.L.
SSM - Securitate si Sanatate in Munca

SSM - Securitate si Sanatate in Munca

Detalii

  IC PROTECT CONSULT, este o firmă înfiinţată în anul 2008 în Cluj Napoca care prestează servicii de consultanţă în managementul riscurilor în procesul de muncă: calitate, mediu, securitatea muncii, situaţiile de urgenţă, ISCIR, resurse umane, medicina muncii. Firma este abilitată ca serviciu extern de prevenire şi protectie din anul 2008. In anul 2010 a inceput să presteze servicii de consultanţă în domeniul securitaţii şi sănătăţii în muncă şi a situatiilor de urgentă la nivel national, pentru operatori economici cu organizare multisite. Prin muncă şi exigenţă, firma a crescut de la an la an şi în prezent dispune de o echipa de personal serioasă şi competitivă care îmbina într-un mod eficient experienta celor mai în vârsta cu entuziamul şi îndrazneala celor mai tineri şi de un management adecvat cu experienţa managerială de peste 20 de ani în management la toate nivelurile în diferite domenii de activitate. Avem implementat un sistem de management al calitătii conform SR EN ISO 9001:20015 şi un sistem de management al sănătătii ocupationale SR OHSAS 18001:2018, certificate de organismul de certificare AMG CERT SYSTEMS şi, acest aspect ne conferă posibilitatea să oferim servicii de calitate la un portofoliu de clienţi care îşi desfasoară activitatea în mai multe domenii din economia naţională.
   Misiunea IC PROTECT CONSULT este sa fim acolo unde este nevoie atunci cand este nevoie oferind servicii complete si complexe la un grad înalt de profesionalism în domeniul managementului riscurilor din procesul de muncă. Vrem sa consiliem clienţii pentru conformare cu cerinţele legale aplicabile, cu costuri minime, ştiind că investind în prevenire înseamnă câştig asigurat pe termen lung.

 

Contactaţi-ne şi vă ajutăm să rezolvaţi toate aceste probleme!


Cluj-Napoca, str. Nicolae Titulescu, nr. 117, sc. 5, ap. 41

Tel / Fax: 0364.133.553

Mobil: 0740.926.725 / 0746.531.022

E-mail: office@icprotectconsult.ro

 

Servicii

   Securitatea şi sănătatea în muncă

   Situaţii de urgenţă (PSI) - Întocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea legată de apărarea, prevenirea şi stingerea incendiilor (P.S.I.) 307/2006 şi normele generale din 2007.

   Autorizatie de securitate la incendiu

   Operator autorizat, RSVTI - IC Protect Consult vă oferă servicii de RSVTI fiind operator autorizat ISCIR.

  Resurse Umane - Asigurarea serviciilor de personal (Întocmire Contracte individuale de muncă, întocmire acte adiţionale, întocmire decizii de încetare, suspendare, întocmire dosare de personal, întocmire fişe de post, întocmire Registrul de Evidenţă al salariaţilor, gestionarea relaţiei cu autorităţile, întocmire Regulament Intern). Asigurarea serviciilor de salarizare (întocmire stat de salariu, întocmire stat individual de salariu, întocmire şi depunere declaraţii privind obligaţiile aferente drepturilor salariale şi de personal, întocmire fişe fiscale, consultanţă în privinţa întocmirii foilor colective de prezenţă, asistenţă la controalele Instituţiilor de drept).

   Protectia mediului

   Protecţia muncii - întocmirea dosarului cu documentele cerute de legea legată de sănătatea şi securitatea muncii Nr. 319/2006 referitoare la protecţia muncii şi normele metodologice.

   Evaluare riscuri - Evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale.

  Verificări tehnice periodice (VTP) - Verificarea Tehnică Periodică la centrala termică, microcentrala termică, microcentrala convenţională, microcentrala în condensare (condensaţie), cazane în funcţionare cu combustibil gazos în condensaţie şi la generatoarele de aer cald, se face pentru a constata gradul de uzură al aparatelor mai sus menţionate şi a sistemelor aferente, pentru a interveni la timp şi a face reparaţiile necesare, mai înainte că instalaţiile să se defecteze complet.

  

   Autorizatiile şi cerificatele pe care le detinem in acest moment:
  - Responsabil tehnic cu execuţia - CAEN: 08, 25, 351, 353, 36, 2611, 27, 263, 264, 265, 33, 70, 71, 72 – certificate seria B nr. 0089 din 26.09.2010
  - Diriginte de şantier autorizat – Certificat de autorizare nr. 00020972 din 10.12.2012
  - Manager sănătate şi securitate ocupaţională
  - Manager al sistemelor de management al calităţii
  - Manager al sistemelor de management al mediului
  - Inspector protectie civilă
  - Auditor intern sisteme de management al calităţii
  - Auditor intern sisteme de management al mediului
  - Auditor intern sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
  - Manager de proiect
  - Managmentul riscurilor de incendiu şi analiza lor
  - Evaluator riscuri de accidentare şi imbolnavire profesionala
  - Inspector Securitatea şi sanatatea in munca
  - Coordonator in materie de SSM
  - Inspector protectia muncii
  - Responsabil de mediu specialist in managementul deseurilor
  - Cadru Tehnic cu atribuții de apărare împotriva incendiilor
  - Identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu
  - Brevet pompier specialist
  - Arhitect cu drept de semnatura
  - Verificator de proiect
  - Expert Tehnic Judiciar in procese pirogene şi incendii

 

  Vrem să creem o cultură a securităţii şi sănătăţii în munca în cadrul organizaţiilor din România. Aceasta echivalează cu efortul de a schimba mentalitaţi, de la simplu lucrator la manager de vârf. Stim că este greu, dar suntem motivaţi să o facem. Ne unim eforturile cu organele de control şi cu toţi partenerii serioşi din domeniu, pentru a contribui la îmbunătăţirea serviciilor de securitate şi sănătate în muncă, de pe piaţa românească.

 

© 2019 Copyright by ssm-romania.ro