Nume:
MCM PREV SRL
E-mail:
mcmprev@gmail.com
Telefon:
0765.488.584
Website:
http://www.mcmprev.ro/
Adresa:
Str. Libertatii 12, Sat Isalnita, Jud. Dolj
Facebook Twitter

MCM PREV SRL
SSM - Securitate si Sanatate in Munca

SSM - Securitate si Sanatate in Munca

Detalii

   Asiguram clientilor nostri profesionalism si seriozitate in activitatile specifice pentru Protecția Muncii - Securitatea si Sanatatea in Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor, REVISAL - Intocmire si inregistrare, Consultantă permanentă în domeniul relațiilor de muncă si Reprezentare la control ITM.

   Va ajutam sa dezvoltati un mediu profesional in vederea favorizarii activitatii angajatiilor intr-un mediu sigur și organizat, precum si a dezvoltarii productivitatii în cele mai bune conditii.

   Avem o politica transparenta de preturi si incercam sa ne fidelizam partenerii prin acordarea unor avantaje suplimentare.

 

Pentru mai multe informatii despre oferta noastra

ne puteti contacta la:

0765.488.584

mcmprev@gmail.com

Servicii

SSM – Securitate si sanatate in munca (Protectia Muncii)

 • -Decizii de numire in functie a lucratorilor desemnati;

 • -Program de instruire-testare la nivelul societatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

 • -Instructiuni proprii in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

 • -Instructiuni proprii pentru acordarea primului ajutor in caz de accidentare;

 • -Tematici de instructaj privind activitatile desfasurate in cadrul companiei;

 • -Intocmirea normativului intern de acordare a echipamentului individual de protectie (stabilirea tipului de echipament de protectie necesar, pe activitati, si dotarea lucratorilor cu echipament de protectie);

 • -Administrarea activitatii de medicina a muncii (programarea controlului medical obligatoriu si suplimentar);

 • -Intocmirea fiselor individuale de instructaj in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

 • -Organizarea, efectuarea si supravegherea activitatii de instructaj in domeniul securitatii si sanatatii in munca: instructajul introductiv general, instructajul la locul de munca, instructajul periodic, respectiv instructajul la reluarea activitatii;

 • -Semnalizarea la locul de munca a pericolelor de accidentare, a cailor de evacuare, amplasarea truselor de prim ajutor;

 • -Evidenta accidentelor de munca, a incidentelor periculoase si a bolilor profesionale;

 • -Organizarea comitetului de sanatate si securitate in munca;

 • -Propuneri de masuri cu caracter tehnic, organizatoric si de alt tip, care trebuie luate pentru evitarea pericolului grav si iminent, stabilirea zonelor cu risc ridicat si specific;

 • -Reprezentarea companiei in situatii de control din partea organelor competente ale ITM;

 • -Aprovizionare cu materiale obligatorii: truse sanitare de prim ajutor, echipamente de protectie pentru lucratori;

 • -Consultanta privind Legea 319/2006 si normele de aplicare.

 

Organizarea apararii impotriva incendiilor si Situatii de urgenta (PSI SU)

 • -Stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

 • -Elaborarea planului de interventie la incendii si a organizarii autoapararii impotriva incendiilor;

 • -Intocmirea si difuzarea documentelor specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor (liste, situatii, instructiuni, grafice, planuri);

 • -Asigurarea dotarii cu stingatoare;

 • -Intocmirea fiselor individuale de instruire necesare in procesul de instruire;

 • -Elaborarea de proceduri de instruire pe categorii de instructaje si categorii de personal si efectuarea instruirii;

 • -Elaborarea de teste sau chestionare privind verificarea cunostintelor insusite, dupa fiecare instruire;

 • -Efectuarea instructajelor specifice pe categorii de personal;

 • -Consemnarea efectuarii instructajelor in fisele individuale de instructaj;

 • -Verificarea anuala a cunostintelor insusite sau ori de cate ori este nevoie;

 • -Intocmirea Planului de evacuare;

 • -Intocmirea, afisarea si actualizarea planurilor de depozitare pentru depozitele cu materiale periculoase clasificate astfel potrivit legii cu mentiuni privind: proprietatile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metode de prim ajutor, substante pentru stingere, neutralizare sau decontaminare.

 

Evaluari de riscuri

 • -Identificarea riscurilor de accidentare si / sau de boala profesionala pentru lucratori, la locurile de munca / posturile de lucru;

 • -Evaluari riscuri profesionale la care sunt expusi lucratorii la locurile de munca / posturile de lucru;

 • -Intocmirea Planului de prevenire si protectie, pe baza riscurilor identificate la locurile de munca / posturile de lucru, specifice activitatilor desfasurate si a echipamentelor de munca utilizate in cadrul societatii.

 • -Conform Legii 307/2006, art. 19: lit. b) Administratorul are obligatia sa asigure identificare si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor. Evaluarea riscului de incendiu reprezinta procesul de estimare si cuantificare a riscului asociat unui sistem, denumit risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilitatii de producere a incendiului si a consecintelor evenimentului respectiv, precum si de comparare a acestuia cu un nivel limita prestabilit, denumit risc de incendiu acceptat.

 • -Masurile de aparare impotriva incendiilor, avute in vedere la determinarea riscului de incendiu existent, sunt cele destinate reducerii neutralizarii si/sau eliminarii factorilor de risc, respectiv pentru limitarea, localizarea si/sau lichidarea unui incendiu, in cazul in care acesta s-a produs.

 • -Conform Legii 319/2006 a securitatii muncii, angajatorul are obligatia sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice.

 

Relatii de Munca

 • -Consultantă permanentă în domeniul relațiilor de muncă

 • -Negocierea CCM la nivel de unitate conform Art. 229 din Codul Muncii

 • -Consultanţă juridică privind relaţia cu Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Inspecţia Muncii si Reprezentare la control

 • -Regulamente de ordine interna si fise de post

 • -Intocmirea contractelor individuale de munca, modificarea, suspendarea, încetarea

 • -Intocmirea si inregistrarea registrului electronic de evidenta a salariatilor - REVISAL

 • -Eliberarea documentelor pentru salariati (adeverințe)

 • -Consultanţă juridică pe probleme privind salariaţii şi răspunderea acestora

 

© 2019 Copyright by ssm-romania.ro