Nume:
HOMPII HSW SRL
E-mail:
hompii@gmail.com
Telefon:
0744.668.912
Adresa:
Sat Bradesti, Comuna Bradesti, Nr. 41/A, Harghita

HOMPII HSW SRL
SSM - Securitate si Sanatate in Munca

SSM - Securitate si Sanatate in Munca

Detalii

   HOMPII HSW SRL este o companie inființată cu scopul de a oferi suport avizat in evoluția, motivarea și menținerea resurselor umane in cadrul organizației, in vederea realizarii cu eficienta maxima a obiectivelor acesteia si satisfacerea nevoilor profesionale si sociale ale angajaților.
   HOMPII HSW SRL  oferă servicii de Sănătate și Securitate in Muncă (SSM), PSI-SU.
   Activitatea noastra are la baza principii morale, etice solide, continuitate, comunicare, flexibilitate, responsabilitate, confidentialitate și profesionalism. Serviciile noastre vizeaza satisfacerea la standard inalt a tuturor problemelor intâlnite in cadrul unei companii.
   Furnizăm servicii SSM și PSI în Harghita, pentru firme ce doresc un mediu de muncă sigur, conform normelor de sănătate și securitate în muncă. Contractând un serviciu extern SSM și PSI, asigurați protecția angajatului și eficientizați procesul de muncă.
  Oferim consultanță in domeniul Protecția mediului, Medicina muncii, RSVTI-ISCIR

 

   Munkavédelmi és tüzvédelmi szolgáltatás
   A munkavédelem és tüzvédelem előírásainak megvalósítása és betartása minden munkavállalónak és a 
munkáltatónak érdeke és törvényi kötelezettsége. Ha Önnek legalább egy fő alkalmazottja van, akkor a Munkavédelemről Tüzvédelemről szóló 319/2006 és 307/2006  törvény Önre is vonatkozik.

   Romaniaban a munkavédelmi tevékenységet, szolgáltatás nyújtását megfelelő végzettséggel rendelkező (technikus és szakmérnök) szakember végezheti. A HOMPII HSW Kft. a  szolgaltatasaival  segíti az Ön cégét a biztonságos munkavégzés megteremtésében,  és  amellyel megelőzhetők a munkaügyi bírságok.

 

Solicitati oferta noastra / Hivjon bizalommal:
0726697212


hompii@gmail.com

 

Servicii

 • Servicii SSM


   Securitatea muncii reprezintă un aspect important în desfășurarea activităților, în vederea evitării accidentelor de muncă și a îmbolnăvirii profesionale.
   Furnizăm servicii SSM conform legea 319/2006 , pentru firme ce doresc un mediu de muncă sigur, conform normelor de sănătate și securitate în muncă.

 •    Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca
 •    Elaborarea, indeplinirea, monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protectie
 •    Elaborarea de instructiuni proprii
 •    Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor
 •    Verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a  instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in  munca stabilite prin fisa postului
 •    Întocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul  securitatii si sanatatii in munca
 •    Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, in scris, a periodicitatii instruirii adecvate pentru  fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si  sanatatii in munca si verificarea insusirii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite
 •    Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii 
 •    Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent
 •    Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific 
 •    Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de   semnalizare necesar si amplasarea
 •    Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea  exercitarii lor
 •    Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare
 •    Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor  si/sau control psihologic periodic
 •    Monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a  instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca
 •    Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a  sistemelor de siguranta
 •    Ectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra deficientelor   constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora
 •    Întocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile
 •    Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente
 •    Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie
 •    Urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii  lor la termenele stabilite
 •    Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177
 •    Întocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177
 •    Eelaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din  unitate
 •    Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii  evenimentelor
 •    Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de  medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie
 •    Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care  mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca
 •    Urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare
 •    Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii obligatiilor si atributiilor in domeniul  securitatii si sanatatii in munca
 •    Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii   cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini
 •    Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati
 •    Evidenta echipamentelor, și alte activitati necesare, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea  securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
 •    Alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca

 

Servicii PSI-SU
 

   Serviciile de prevenirea si stingerea incendiilor se adreseaza tuturor angajatorilor, indiferent de domeniul de activitate, conform Legii 307/2006, pentru protectia persoanelor si a bunurilor companiei impotriva incendiilor.

 •    Instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor, intocmirea si consemnarea fiselor individuale in domeniul situatiilor de urgenta
 •    Elaborarea de instructiuni proprii pentru aplicarea reglementarilor referitoare la situatiile de urgenta, in conformitate cu Legea 307 din 2006, tinând seama de particularitatile activitatilor unitatii, precum si ale locurilor de munca din cadrul acesteia
 •    Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul situatiilor de urgenta, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului de catre angajator
 •    Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare a lucratorilor in domeniul situatiilor de urgenta
 •    Intocmirea necesarului de dotare cu mijloace P.S.I. (pachete P.S.I., stingatoare, etc.)
 •    Elaborarea si actualizarea planurilor de evacuare si a planurilor de interventie in caz de incendiu
 •    Informarea angajatorului despre deficientele constatate ca urmare a controalelor efectuate
 •   Orice alta activitate care vizeaza imbunatatirea conditiilor de punere in aplicare a reglementarilor ce privesc situatiile de urgenta: dotare cu stingatoare, dotare cu trusa prim ajutor, dotare cu indicatoare de semnalizare

 

Galerie foto

HOMPII HSW SRL
HOMPII HSW SRL
HOMPII HSW SRL
HOMPII HSW SRL

© 2019 Copyright by ssm-romania.ro