Nume:
CDAA EXPERTCONSULT S.R.L.
E-mail:
cdaaexpertconsult@gmail.com
Telefon:
0758.785.477
Website:
https://cdaaexpertconsult.ro/
Adresa:
Bd. Dacia, Nr. 69, Iasi, jud. Iasi

CDAA EXPERTCONSULT S.R.L.
SSM - Securitate si Sanatate in Munca

SSM - Securitate si Sanatate in Munca

Detalii

   Siguranța lucrătorilor pe timpul desfășurării sarcinilor de serviciu a devenit o prioritate pentru firmele angajatoare, întrucât majoritatea antreprenorilor au înțeles faptul că un mediu de lucru sigur contribuie în mod activ la bunăstarea angajaților și, implicit, a firmei.
   Organizarea activităților de prevenire și protecție reprezintă, dincolo de obligația legală, un factor care conduce la construirea unei stări de normalitate, confort și siguranță pentru angajați.

   Pentru a veni în sprijinul persoanelor care conduc societăți comerciale sau instituții publice și doresc să implementeze sisteme moderne de management, care să constituie o bază solidă pentru creșterea performanțelor organizației, firma CDAA EXPERTCONSULT SRL oferă servicii de consultanță, conform competențelor profesionale deținute, în următoarele domenii de interes:
-Securitate și Sănătate în Muncă
-Prevenirea Situațiilor de Urgență
-Supraveghere și Verificare Tehnică a instalațiilor/echipamentelor (RSVTI)

Solicitati oferta noastra acum daca aveti nevoie de informatii privind serviciile noastre, de suport pentru control ITM sau pentru solutionarea unui accident de munca:

 

0758.785.477
cdaaexpertconsult@gmail.com

 

Servicii

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

-Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională
-Stabilirea măsurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare și de altă natură necesare eliminării/diminuării/controlului riscurilor identificate
-Organizarea activităților de prevenire și protecție(baza decizională, plan de instruire-testare, instrucțiuni proprii, acordarea echipamentului individual de protecție etc)
-Coordonarea activităților în materie de securitate și sănătate în muncă pe șantiere temporare/mobile(inclusiv elaborarea planurilor de securitate și sănătate)
-Cercetarea evenimentelor
-Auditare pentru conformitate privind îndeplinirea cerințelor legale
-Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor(examene medicale și evaluări psihologice) - servicii oferite prin intermediul firmelor partenere
-Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ și continuității nulului de protecție de la prizele de alimentare(PRAM) - servicii oferite prin intermediul firmelor partenere
-Consiliere juridică (referitor la obligativitatea obținerii autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, desfășurarea activităților autorizate prin certificatul constatator emis de O.N.R.C, în baza declarației pe propria răspundere,  modificări legate de sediu/puncte de lucru/activități autorizate/act constitutiv, litigii etc) - servicii oferite prin intermediul firmelor partenere

 

PREVENIREA SITUATIILOR DE URGENTA
-Organizarea activităților de apărare împotriva incendiilor și protecție civilă(baza decizională, plan de instruire-testare, instrucțiuni specifice, stabilirea necesarului de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor etc)
-Planificarea, organizarea și desfășurarea exercițiilor privind modul de acțiune în cazul producerii unei situații de urgență
-Elaborarea planurilor de apărare împotriva incendiilor(planuri de intervenție, evacuare sau depozitare)
- Constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență
-Auditare pentru conformitate privind îndeplinirea cerințelor legale
-Verificarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor(hidranți, stingătoare etc) - servicii oferite prin intermediul firmelor partenere
-Consiliere juridică (referitor la obligativitatea obținerii autorizației de securitate la incendiu ori desfășurarea activităților autorizate prin certificatul constatator emis de O.N.R.C, în baza declarației pe propria răspundere, modificări legate de sediu/puncte de lucru/activități autorizate/act constitutiv, litigii etc) - servicii oferite prin intermediul firmelor partenere

 

SUPRAVEGHERE SI VERIFICARE TEHNICA A INSTALATIILOR/ECHIPAMENTELOR CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR ISCIR, PRIN OPERATR AUTORIZAT RSVTI
-Supravegherea instalațiilor/mecanismelor de ridicat(platforme ridicătoare, stivuitoare, transpalete etc), recipientelor sub presiune(butelii de aer comprimat, vase de expansiune etc) și aparatelor consumatoare de combustibil gazos(centrale termice)
-Efectuarea demersurilor necesare autorizării/admiterii funcționării instalațiilor/ echipamentelor
-Instruirea personalului de deservire autorizat și/sau personalului auxiliar de deservire a instalațiilor/echipamentelor (stivuitorist, manevrant, legător de sarcină etc.)

 

© 2019 Copyright by ssm-romania.ro