Nume:
FOR YOU SSMPSI SRL
E-mail:
foryoussmpsi@gmail.com
Telefon:
0742.884.029
Adresa:
Sediul social: Satu Mare, Jud. Satu Mare

FOR YOU SSMPSI SRL
SSM - Securitate si Sanatate in Munca

SSM - Securitate si Sanatate in Munca

Detalii

   Societatea noastra functioneaza ca si serviciu extern de protectia muncii si situatii de urgenta avand sediul in Satu Mare.

   Ca firma de protectia muncii insotim clientii in cadrul controalelor si asiguram cercetarea accidentelor de munca.

   Sanatatea si securitatea in munca sau serviciul de protectia muncii, cum este cunoscut de majoritatea dintre noi, reprezinta ansamblul de actiuni si masuri pentru prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, pentru eliminarea factorilor de risc si accidentare prin informarea, consultarea, instruirea, protejarea lucratorilor si a reprezentantilor lor.

   Lege 319 din 2006 impreuna cu normele de aplicare aprobate prin Hotararea de Guvern 1425 din 2006 reprezinta cadrul legislativ care reglementeaza majoritatea masurilor de securitate si sanatate in munca.

   Serviciile de prevenirea si stingerea incendiilor se adreseaza tuturor angajatorilor, indiferent de domeniul de activitate, conform Legii 307/2006, pentru protectia persoanelor si a bunurilor companiei impotriva incendiilor.

 

Solicitati oferta noastra de pret:

foryoussmpsi@gmail.com

 

Servicii

S.S.M. (PROTECTIA MUNCII):

 

Documente organizare - intocmire:

 

-Decizii interne
-Tematici instruire – IIG, ILM, Periodic
-Liste interne dotare E.I.P.
-Instructiuni proprii
-Programe instruire si testare
-Programe, evidente, etc.

 

Instruirea Introductiv Generala:

 

-Tematica prevazuta de lege
-Instruire de catre personal autorizat
-Testare în urma instruirii si consemnarea rezultatelor obtinute

 

Documentatie aferenta C.S.S.M. :

 

-Intocmire Regulament de Organizare si Functionare
-Decizie de constituire
-Plan masuri
-Program pregatire 40 ore membrii C.S.S.M.

 

Evaluarea riscurilor:

 

-Constituirea echipei de evaluare în functie de domeniul de activitate ce urmeaza a fi evaluat;
-Deplasarea echipei la postul de evaluat
-Identificarea riscurilor
-Consultarea membrilor echipei, specialistilor
-Actualizarea listei riscurilor
-Cuantificarea riscurilor pe posturi de lucru
-Elaborarea Planului de Prevenire si Protectie

 

Cercetarea evenimentelor (accidentelor de munca):

 

-Comunicarea evenimentului
-Întocmirea deciziei de numire a comisiei de cercetare
-Deplasare la locul accidentului pentru:

1. Nota de constatare
2. Fotografii, schite, desene
3. Declaratii personal implicat

-Întocmire Dosar de cercetare: Proces verbal cercetare, stabilire cauze, responsabilitati, propunere masuri, sanctiuni, etc.
-Depunere Dosar la Inspectoratul Teritorial de Munca
-Completare Formular de Înregistrare a Accidentului de Munca

 

Art. 15 din HG 1425 din 2006 cu modificari si completari ulterioare.

 

Servicii P.S.I.

 

Acte de autoritate pe situatii de urgenta

-decizii, dispozitii, hotarari, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor

-documente si evidente specifice privind apararea impotriva incendiilor

Documente de instruire si plan tematici

Documentatie Protectie Civila

 

Legea 307/2006 cu modificari si completati ulterioare.

 

Galerie foto

FOR YOU SSMPSI SRL
FOR YOU SSMPSI SRL
FOR YOU SSMPSI SRL
FOR YOU SSMPSI SRL

© 2019 Copyright by ssm-romania.ro