Nume:
SAFETY ELECTROBIL SRL
E-mail:
liviu.bilinschi1@yahoo.com
Telefon:
0727.703.698
Adresa:
Str. Gheorghe Doja, Nr. 182, Suceava

SAFETY ELECTROBIL SRL
SSM - Securitate si Sanatate in Munca

SSM - Securitate si Sanatate in Munca

Detalii

   Suntem o echipa tanara, orientata spre necesitatile clientului dar si cu experienta in colaborarea cu servicii interne.

   Oferim consultanta si prestari servicii de specialitate in domeniul securitatii si sanatatii in munca (SSM / PROTECTIA MUNCII), in conformitate cu legea 319/2006, normele metodologice HG 1425/2006 si a intregii legislatii in vigoare.

   Societatea noastra - SAFETY ELECTROBIL S.R.L. este specializata si pentru prevenirea riscurilor electrice si cele termice datorate arcului electric (electrosecuritate) pentru activitati de producere, transport, distributie si utilizare a energiei electrice in medii normale.
   De asemenea, elaboram:

- Planuri SSM pentru santiere temporare si mobile

- Planuri  de salvare de la inaltime

- Materiale  pentru instruirea periodica de SSM

   Relatiile profesionale pe care le dezvoltam cu partenerii nostri ne obliga sa eficientizam cat putem de mult economic colaborarea si, in acelasi timp, sa putem sa avem grija sa fiti in regula din punct de vedere legal.

 

Pentru mai multe informatii despre oferta noastra

ne puteti contacta la:

0727.703.698

 

liviu.bilinschi1@yahoo.com

 

Servicii

Securitate si Sanatate in Munca (SSM)

   Intelegem cat de pretios este timpul si de aceea SAFETY ELECTROBIL SRL vine in sprijinul dumneavoastra pentru:

Documentatie pe linie de securitate si sanatate in munca (SSM)

 • elaborarea planului de prevenire si protectie, propriu societatii, pe baza riscurilor de accidentare si a riscurilor de boli profesionale identificate pe locurile de munca/ posturile de lucru, a activitatilor desfasurate si a echipamentelor de munca utilizate in cadrul firmei, a evaluarii riscurilor profesionale;
 • elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru ;
 • intocmirea de documentatii de informare a angajatilor;
 • elaborarea de tematicii pentru toate fazele de instruire;
 • stabilirea periodicitatii instruirii pentru fiecare loc de munca;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii;
 • asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent;
 • evidenta meseriilor si a profesiilor, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 • evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
 • intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.Evaluarea riscurilor profesionale si de accidentare (SSM)

 • analiza tuturor activitatilor desfasurate si a proceselor tehnologice folosite;
 • delimitarea locurilor de munca;
 • identificarea factorilor de risc pentru fiecare componenta a sistemului de munca din cadrul locului de munca analizat: lucrator, sarcina de munca, mijloace de munca, mediul de lucru;
 • cuantificarea si ierarhizarea riscurilor identificate permitand in final stabilirea unor masuri de prevenire eficiente, cu aplicare imediata sau de perspectiva, prioritatea aplicarii lor fiind dictata de nivelul de risc atribuit fiecarui factor de risc identificat.
 • culegerea datelor privind accidente de munca si boli profesionale din ultimii ani;
 • completarea fisei de evaluare pentru fiecare loc de munca;
 • intocmirea listei de masuri propuse pentru pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor pentru fiecare loc de munca.Asistenta pe linie de securitate si sanatate in munca (SSM)

 • actualizarea planului de prevenire si protectie;
 • asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii;
 • completarea fiselor individuale de securitate si sanatate in munca;
 • verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;
 • propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori pentru incurajarea indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • informarea angajatorului asupra deficientelor constatate si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
 • urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;
 • monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie si a aparaturii de masura si control;
 • urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca in urma vizitelor de control;
 • propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari servicii cu alti angajatori.
 • consultanta pe linie de securitate si sanatate in munca privind signalistica din cadrul institutiei.

 

   Prevenirea riscurilor electrice si cele termice datorate arcului electric (electrosecuritate) pentru activitati de producere, transport, distributie si utilizare a energiei electrice in medii normale

  

   De asemenea, elaboram: Planuri SSM pentru santiere temporare si mobile, Planuri  de salvare de la inaltime, Materiale  pentru instruirea periodica de SSM

  

Coordonare SSM santiere mobile si temporare – conform HG 300/2006

    -Planul de Securitate si Sanatate in Munca (PSSM);
    -Registrul de Coordonare (RC)-Deschidere;
    -Dosarul de Interventii Ulterioare (DIU) – se va finaliza la sfarsitul lucrarii si presupune colaborarea cu cei care intocmesc cartea constructiei si manualele de exploatare;
    -Verificarea modului de respectare a PSSM in santier;
    -Intocmirea unui raport referitor la situatia securitatii si sanatatii in munca pe santier, neconformitatile constatate, masuri de remediere;
    -Completarea si actualizarea RC;
    -Participarea la Sedintele de coordonare SSM la nivelul santierului;
    -Avizarea Planurilor proprii ale subantreprenorilor;
    -Alte activitati specifice atributiilor Coordonatorilor SSM, conf. HG 300/2006

 

Galerie foto

SAFETY ELECTROBIL SRL
SAFETY ELECTROBIL SRL
SAFETY ELECTROBIL SRL
SAFETY ELECTROBIL SRL

© 2019 Copyright by ssm-romania.ro