Nume:
GUIDANCESSM S.R.L.
E-mail:
guidancessm@gmail.com
Telefon:
0723.819.239
Adresa:
Sediu social: Timisoara, jud. Timis
Facebook

GUIDANCESSM S.R.L.
SSM - Securitate si Sanatate in Munca

SSM - Securitate si Sanatate in Munca

Detalii

   Lege 319 din 2006 impreuna cu normele de aplicare aprobate prin Hotararea de Guvern 1425 din 2006 reprezinta cadrul legislativ care reglementeaza majoritatea masurilor de securitate si sanatate in munca.

   Serviciile de prevenirea si stingerea incendiilor se adreseaza tuturor angajatorilor, indiferent de domeniul de activitate, conform Legii 307/2006, pentru protectia persoanelor si a bunurilor companiei impotriva incendiilor.

   Scopul final al activitatii de securitate si sanatate in munca este protejarea vietii, integritatii si sanatatii lucratorilor impotriva riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala care pot aparea la locul de munca.

   Angajatorul are obligatia generala de a asigura starea de securitate si de a proteja sanatatea angajatilor. Evaluarea riscurilor are drept obiectiv sa permita angajatorului adoptarea masurilor de prevenire si protectie adecvate, cu referire la:

   -prevenirea riscurilor profesionale;
   -formarea angajatilor;
   -informarea lucratorilor;
   -implementarea unui sistem de management care sa permita aplicarea efectiva a masurilor necesare.

   In cadrul GUIDANCESSM SRL suntem specializati in servicii complete de consultanta in protectia muncii.

 

Solicitati oferta noastra acum daca aveti nevoie de informatii privind serviciile noastre, de suport pentru control ITM sau pentru solutionarea unui accident de munca:

 

0723.819.239
guidancessm@gmail.com

 

 

Servicii

Securitate si Sanatate in Munca (SSM)

Documentatie pe linie de securitate si sanatate in munca (SSM)

-elaborarea planului de prevenire si protectie, propriu societatii, pe baza riscurilor de accidentare si a riscurilor de boli profesionale identificate pe locurile de munca/ posturile de lucru, a activitatilor desfasurate si a echipamentelor de munca utilizate in cadrul firmei, a evaluarii riscurilor profesionale;
-elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii , precum si ale locurilor de muncaƒ/posturilor de lucru ;
-intocmirea de documentatii de informare a angajatilor;
-elaborarea de tematicii pentru toate fazele de instruire;
-stabilirea periodicitatii instruirii pentru fiecare loc de munca;
-elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii;
-asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent;
-evidenta meseriilor si a profesiilor, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
-evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
-intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.


Evaluarea riscurilor profesionale si de accidentare (SSM)

-analiza tuturor activitatilor desfasurate si a proceselor tehnologice folosite;
-delimitarea locurilor de munca;
-identificarea factorilor de risc pentru fiecare componenta a sistemului de munca din cadrul locului de munca analizat: lucrator, sarcina de munca, mijloace de munca, mediul de lucru;
-cuantificarea si ierarhizarea riscurilor identificate permitand in final stabilirea unor masuri de prevenire eficiente, cu aplicare imediata sau de perspectiva, prioritatea aplicarii lor fiind dictata de nivelul de risc atribuit fiecarui factor de risc identificat.
-culegerea datelor privind accidente de munca si boli profesionale din ultimii ani;
-completarea fisei de evaluare pentru fiecare loc de munca;
-intocmirea listei de masuri propuse pentru pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor pentru fiecare loc de munca;
-evaluarea riscului de îmbolnăvire cu virusul Covid-19 (cf. Ordinului nr. 3577/831/2020 si a Ordinului nr. 966/1.809/105/2020).


    Asistenta pe linie de securitate si sanatate in munca (SSM)

-actualizarea planului de prevenire si protectie;
-asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii;
-completarea fiselor individuale de securitate si sanatate in munca;
-verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;
-informarea angajatorului asupra deficientelor constatate si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
-urmarirea actualizarii planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;
-urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca in urma vizitelor de control;
-propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari servicii cu alti angajatori.
-consultanta pe linie de securitate si sanatate in munca privind signalistica din cadrul institutiei;
-intocmirea planului de măsuri pentru prevenirea infectării și răspândirii virusului Covid-19 (cf.Ordinul 3577/831/2020 si a Ordinului nr. 966/1.809/105/2020).

 

PSI - SU

-instrirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor;
-elaborarea de instructiuni proprii pentru aplicarea reglementarilor referitoare la situatiile de urgenta;
-propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul situatiilor de urgenta ce revin lucratorilor;
-intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic;
-intocmirea necesarului de dotare cu mijloace PSI;
-elaborarea si actualizarea planurilor de evacuare si a planurilor de interventie in caz de incendiu;
-informarea angajatorului despre deficientele constatate ca urmare a controalelor efectuate;
-alte activitati ce vizeaza imbunatatirea conditiilor de punere in aplicare a reglementarilor ce privesc situatiile de urgenta.

 

© 2019 Copyright by ssm-romania.ro