Nume:
FERMFILDPREST SRL
Telefon:
0732.410.128
Adresa:
Sediul: Dragasani, Str. Capitan Hoarca, Nr. 59

FERMFILDPREST SRL
SSM - Securitate si Sanatate in Munca

SSM - Securitate si Sanatate in Munca

Detalii

   Suntem o companie ce oferă servicii de prevenire și protecție în domeniul Securității și Sănătății în Muncă și al Situațiilor de Urgență, servicii dedicate diminuării sau chiar eliminării riscurilor de producere a accidentelor de muncă, bolilor profesionale, incendiilor şi a altor evenimente nedorite la locul de muncă.

   Realizăm întotdeauna ceea ce am promis și nu ascundem niciodată aspecte care sunt importante pentru clienții noștri.

   Implementăm și optimizăm doar acele măsuri care aduc rezultate măsurabile în mediul de lucru al clientului nostru.

   Securitatea si sanatatea in munca reprezinta in prezent unul dintre domeniile cele mai importante si mai dezvoltate ale politicii Uniunii Europene referitoare la ocuparea fortei de munca si afaceri sociale.

 

Ne puteti contacta la:

0732.410.128

 

Servicii

Securitate și Sănătate în Muncă - Protecția Muncii

-Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare loc de muncă si post de lucru;

-Elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;

-Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor din societate;

-Efectuarea instructajului introductiv-general și participarea cu personal propriu la instruirile periodice;

-Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate şi care urmează să fie consemnate în fişa postului;

-Elaborarea tematicilor pentru toate fazele de instruire şi stabilirea periodicităţii instruirii pentru fiecare loc de muncă;

-Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul societății;  

-Autorizarea internă a personalului (electricieni, legători de sarcină etc.);

-Întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent;

-Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor legale;

-Efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;

-Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie;

-Cercetarea accidentelor de muncă petrecute în cadrul societății;

-Participare la controalele întreprinse de inspectorii de muncă în cadrul societății, reprezentarea angajatorului la Inspectoratele Teritoriale de Muncă precum și îndrumarea acestuia cu privire la realizarea măsurilor dispuse;

-Colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;  

-Colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;

-Propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;

-Coordonarea activității pe șantierele temporare și mobile și întocmirea documentației (H.G. 300/2006).

 

Consultanta SSM

-Decizii de numire pe SSM

-Efectuarea instructajului introductiv general dar si pe linie de SSM

-Intocmirea planurilor proprii de securitate si sanatate in munca pe functii

-Plan de prevenire si protectie in urma realizarii evaluarii riscurilor de accidentare

-Oferirea serviciilor de consultanta pe intreaga perioada a colaborarii

-Reprezentarea companiei in relatiile cu organele abilitate ITM

-Oferirea serviciilor de consultanta in caz de accidente de munca

-Evaluari de riscuri profesionale de accidentare

-Actualizarea anuala a planului de preventie si protectie

 

 

SERVICII SU – SITUATII DE URGENTA

   Va ajutam sa va conformati cerintelor legale in vigoare privind situatiile de urgenta in zona Valcea si in toata tara, acesta fiind un domeniu conex cu protectia muncii, sanatate si securitate in munca.

   Respectarea acestor cerinte conduce la reducerea riscului de incendiu, accidentelor de munca, la salvarea de vieti omenesti si bunuri materiale, la protectia mediului ambiant.
  

Activitati obligatorii in domeniul situatii de urgenta:

 1.     Instruirea si testarea tuturor salariatilor din punct de vedere al situatiilor de urgenta, consemnarea fiselorindividuale de instruire (conf. Ordin 712/2005)
 2.     Elaborarea sau actualizarea, dupa caz, a documentelor prin care se stabilesc atributii si raspunderi din punct de vedere al situatiilor de urgenta (decizii interne, acte de autoritate)
 3.     Planificarea a exercitiilor de evacuare si interventie
 4.     Elaborare, afisare Planuri de evacuare, Planuri de interventie
 5.     Evaluarea riscului de incendiu
 6.     Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca (conf. Legii 307/2006, modificata si completata)
 7.     Elaborare proceduri de actiune pentru alte situatii de urgenta (cutremure, inundatii, accidente chimice, amenintari cu bomba)
 8.     Orice alte documente specifice activitatii de prevenire si stingere a incendiilor sau apararii civile necesare conform legislatiei de specialitate, in vigoare (Legea 307/2006 si Legea 481/2004) ‐ lista orientativa a documentelor

Scopurile activitatii de prevenire:

 1.     Asigurarea respectarii prevederilor actelor normative si a celorlalte reglementari privind apararea impotriva incendiilor,protectia muncii si protectia civila
 2.     Identificarea, evaluarea si analiza pericolelor potentiale prin aprecierea probabilitatii de aparitie a lor si a consecintelor pe care le presupun pentru viata oamenilor, mediu si bunuri materiale
 3.     Constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii intre personalul care executa controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat si alte persoane interesate si/sau implicate
 4.     Informarea populatiei privind pericolele potentiale de risc, inclusiv in locuinte si gospodarii, si modul de comportare in caz de incendiu si in alte situatii de urgenta

    Un incendiu aparut la locul de munca poate avea implicatii majore. Acesta poate fi cauza accidentelor de munca, poate sa conduca la accidente de munca sau in cel mai fericit caz sa produca doar pagube materiale fara victime.

   Legislatia in domeniul securitatii muncii (protectia muncii, denumirea mai veche), contine prevederi specifice si domeniului situatiilor de urgenta, in special pentru prevenirea incendiilor si acordarea primului ajutor.

 

© 2019 Copyright by ssm-romania.ro