Portalul prezinta informatii complete despre societatile acreditate sa ofere consultanta si prestari servicii de specialitate in domeniul securitatii si sanatatii in munca (SSM / PROTECTIA MUNCII), in conformitate cu legea 319/2006, normele metodologice HG 1425/2006 si a intregii legislatii in vigoare. Contactati firmele din zona dumneavoastra pentru intocmirea dosarului SSM si pentru a beneficia de reprezentarea companiei in relatiile cu organele abilitate ITM, in eventualitatea controalelor tematice.

Documente necesare in situatii de control SSM

Documente necesare in situatii de control SSM

In conformitate cu prevederile art.19 lit. C din Legea nr.108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata, sunteti obligati la control sa prezentati urmatoarele documente :

 • certificat de inmatriculare la Registrul Comertului si actul constitutiv al societatii.
 • registru unic de control si stampila societatii si copie CI administrator, imputernicire scrisa si CI/BI pentru reprezentantul societatii in vederea semnarii documentelor pentru control
 • certificat constatator – autorizarea de functionare in domeniul SSM ptr. activitatile desfasurate.
 • evaluarea riscurilor de accidentare si planul de prevenire si protectie.
 • tematica de instruire, instructiuni privind periodicitatea instruirii, evidenta locurilor de munca cu pericol grav si iminent, evidenta zonelor cu risc ridicat si specific.
 • instructiuni proprii pentru completarea reglementarilor de securitate – sanatate in munca.
 • lista de dotare a salariatilor cu EIP.
 • fisele de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca.
 • fise de post cu atributii in domeniul SSM si fise de aptitudini eliberate de medicina muncii.
 • baza decizionala a structurii organizatorice a activitatii de prevenire si protectie ( decizie lucrator desemnat si dovada curs ssm si / sau decizie serviciu intern SSM si dovada curs SSM si / sau contract cu serviciul extern de prevenire si protectie (serviciul de ssm) si certificat de abilitare.
 • decizia CSSM, dovada transmiterii ultimului P.V. sedinta depus la ITM.
 • avizul ISCIR pentru ET ce intra sub incidenta ISCIR (instalatii de ridicat si sub presiune).
 • autorizatie personal conform prevederilor legale.
 • dovada masurilor luate pentru protectie impotriva electrocutarii ( verificare impamantare).

© 2019 Copyright by ssm-romania.ro